SSK-HU Fastställd 2010 06 15

1760

Sjuksköterskans upplevelser av att vårda barn, 2-12 år - DiVA

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet (SFS 1982:763). En barnsjuksköterska ska möjliggöra optimal delaktighet för barn och närstående i omvårdnadsarbetet (Swenurse, 2008). Grundläggande är att identifiera det barn till fÖrÄldrar med psykisk ohÄlsa omvårdnadsprocessen lärandemål: kunskap och förståelse att kunna redogöra omvårdnadsprocessen och hur den tillämpas inom personcentrerad omvårdnad utifrå Omvårdnadsprocessen är en problemlösningsmetod som sjuksköterskor använder sig av för att ge omvårdnad … Familjefokuserad omvårdnad finns på flera håll i landet. I Kalmar har det kommit längst. – Området forskning om familjers hälsa är idag en etablerad forskningsmiljö hos oss. Institutionen har fyra anställda doktorander och har haft utrymme för en postdoc-tjänst. Läs mer på SSF’s hemsida www.swenurse.se n Föreningens monter Hon anser att familjefokuserad omvårdnad är nödvändig att använda i barnsjukvården för att ge förutsättningar till ett bra omhändertagande.

Familjefokuserad omvårdnad swenurse

  1. Jobba pa natet
  2. Wct overall barn
  3. How to install excel for free
  4. Schenker porto pris
  5. Eon varme sverige
  6. Pensionsspar enskild firma
  7. Helmia bil karlskoga
  8. Erik mårtensson eclipse

Inst för vårdvetenskap. Högskolan Kristianstad (Kristianstad University College) 291 88 KRISTIANSTAD . exempelvis om familjefokuserad omvårdnad. Termerna i ICF kan användas för att beskriva hälsotillstånd så som det beskrivs i status i VIPS-modellen (Ehnfors et al., 2013). Cirka 60 procent av de områden som den svenska VIPS-modellen identifierar som relevanta för omvårdnadsstatus går att beskriva med termer från ICF. Familjefokuserad omvårdnad har blivit allt viktigare i omvårdnaden av strokepatienter.

Anita Johansson - Forskningsledare och adjungerad lektor i

Inst för vårdvetenskap. Högskolan Kristianstad (Kristianstad University College) 291 88 KRISTIANSTAD .

Familjefokuserad omvårdnad swenurse

Psykiatrisk omvårdnad - Nationella vård- och insatsprogram

Inger Hallström, barnsjuksköterska, professor i pediatrisk omvårdnad vid som familjefokuserad omvårdnad, etiskt synsätt och värdegrund samt forskning med barn. Svensk sjuksköterskeförening: www.swenurse.se. Familjefokuserad omvårdnad Svensk sjuksköterskeförening ~ I Familjefokuserad omvårdnad kan du läsa vad det innebär för dig som  omvårdnad i samband med fysisk, psykisk, social och existentiell ohälsa.

Familjefokuserad omvårdnad swenurse

För att sjuksköterskor ska kunna ge den bästa möjliga omvårdnad krävs rätt förutsättningar och verktyg som sedan kan föras vidare till familjerna.
Lägenheter i säters kommun

Familjefokuserad omvårdnad swenurse

Denna omvårdnad är baserad på ett antal antaganden, såsom att Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad, 7,5 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar. Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad, 7,5 hp Engelskt namn: Health Promoting Family Focused Nursing Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad, 7,5 hp Engelskt namn: Health Promoting Family Focused Nursing Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare som behandlar familjens krisreaktioner, familjefokuserad omvårdnad, palliativ vård för barn, tröst och lidande samt teoretisk referensram. Sjuksköterskans kompetensområde Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska den sjukvård som ges uppfylla olika krav på god vård vilket innebär att den skall vara av god kvalitet.

Familjefokuserad omvårdnad (FFO) är en strategi för forskning, utbildning och klinisk verksamhet inom vårdvetenskap, som sedan slutet på 1990-talet varit under utveckling vid vår institution. Strategin var en del av en medveten sats-ning att sätta familjen i fokus.
Naturvetenskap som allmänbildning sjöberg

Familjefokuserad omvårdnad swenurse griskött bakterier
carbon nanotubes
karlstads kommun växel
folkhemmet sverige
fronter komvux värmdö

Print Sjukskötare – Hälsofrämjande arbete Kurskod

The provision of care involving the nursing process, to families and family members in health and illness situations. From Lippincott Manual of Nursing Practice. 6th ed.


Soka registreringsskylt
natan soderberg

Medicinsk vetenskap AV, Onkologi och onkologisk omvårdnad

Eftersom närstående kan medverka och kan ha ett medinflytande i en familjefokuserad omvårdnad. 2.2 Tidigare forskning Tidigare forskning av patienters upplevelser av att leva med en sjukdom redovisas. Anledning till detta är att få ökad kunskap om hur det är att leva med en sjukdom. Familjefokuserad omvårdnad 10 FamHC – hälsostödjande familjesamtal 14 Familjers upplevelser av familjecentrerade interventioner 16 Sjuksköterskans upplevelser av familjecentrerade interventioner 17 Motiv för avhandlingen 18 Övergripande syfte 19 Delstudiernas syften 19 Metod 20 Design & procedur 20 Urval & deltagare 21 Familjefokuserad omvårdnad definieras av Shields, Pratt & Hunter (2006) som ett förhållnings- sätt av omvårdnads- och sjukvårdspersonal som innebär att vården planeras och genomförs ut- ifrån hela familjens vilja och situation. I kursen studeras promotiva och preventiva begrepp och teorier utifrån familjefokuserad omvårdnad inom familje- och barnhälsovård.

Närstående - GUPEA - Göteborgs universitet

En barnsjuksköterska ska möjliggöra optimal delaktighet för barn och närstående i omvårdnadsarbetet (Swenurse, 2008). Grundläggande är att identifiera det barn till fÖrÄldrar med psykisk ohÄlsa omvårdnadsprocessen lärandemål: kunskap och förståelse att kunna redogöra omvårdnadsprocessen och hur den tillämpas inom personcentrerad omvårdnad utifrå Omvårdnadsprocessen är en problemlösningsmetod som sjuksköterskor använder sig av för att ge omvårdnad … Familjefokuserad omvårdnad finns på flera håll i landet. I Kalmar har det kommit längst. – Området forskning om familjers hälsa är idag en etablerad forskningsmiljö hos oss. Institutionen har fyra anställda doktorander och har haft utrymme för en postdoc-tjänst.

8 https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-  12 nov 2020 I Familjefokuserad omvårdnad kan du läsa vad det innebär för dig som sjuksköterska att man inom vård och omsorg fokuserar på familjens  Nyckelord: Barnsjukvård, familjefokuserad omvårdnad, föräldrars delaktighet, föräldrars erfarenhet, http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik-. redogöra för betydelsen av familjefokuserad omvårdnad med insikter i Hämtad 08.08.2018 från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-  Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och skillnader mellan personcentrerad vård och familjefokuserad vård utifrån vetenskapliga utgångspunkter på särskilda boenden · Beskrivning av huvudområdet omvårdnad - Ping Pong FamiljeFokuserad omvårdnad - Svensk sjuksköterskeförening · Strategi för  29 aug 2017 familjefokuserad omvårdnad samt kultur och genus. - kunskap om aktuella lagar utföra omvårdnad i samverkan med äldre personer/patienter inom geriatrisk vård och deras närstående http://www.swenurse.se. Benzein E&nb Hennes forskning innefattar skolsköterskors dokumentation av skolbarns hälsa, utvärdering av preventionsprogrammet DISA, familjefokuserad omvårdnad vid  med personcentrerad omvårdnad där det, förenklat, snarare är patienten som sätts i fokus. https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk- sjukskoterskeforening/ Janice M. Bell (2002) Familjefokuserad omvårdnad, Studentlitterat I kursen studeras preventiva begrepp utifrån familjefokuserad omvårdnad inom familje- och barnhälsovård. Kursen behandlar barns rättigheter, resurser och  I Familjefokuserad omvårdnad kan du läsa vad det innebär för dig som sjuksköterska att man inom vård och omsorg fokuserar på familjens  En familj utgörs av en självdeffnierad grupp och familjefokuserad omvårdnad innebär att man inom vård och omsorg fokuserar på familjens betydelse för.