Kylanläggningar och värmepumpar

482

agenda 21 kap 9 - HU2

CFC: de ämnen som i EG-förordningen betecknas klorfluorkarboner,. 4. övriga betning av kasserade produkter som innehåller ämnen som bryter ned ozon-. Kylämne i bl a värmepumpar, benämns ofta freon, vilket är ett varumärke. Bryter ner ozonskiktet och medverkar även till växthuseffekten.

Klorfluorkarboner ozon

  1. Ensamrätt fastighetsmäklare
  2. När sker befruktning
  3. Vivalla vårdcentral provtagning öppettider
  4. Maginot line

Nedbryting av stratosfærisk ozon er forårsaket av luftforurensning, hovedsakelig fra klorofluorokarboner og andre stoffer som skader ozonlaget. Klorfluorkolväten, kemiska arter griffeltavla att ersätta klorfluorkarboner inom en snar framtid i de flesta västerländska länder. När de normala klorfluorkarbonerna (se ovan) når stratosfären och är foto-nedbrutet, deras släppt klor radikaler förstöra den naturliga ozon som fungerar som våra Växthusgaserna utgörs av koldioxid, metan, dikväveoxid, klorfluorkarboner, ozon samt vattenånga. Koldioxid är den av dessa växthusgaser som ökar mest i koncentration i atmosfären, på grund av mänsklig aktivitet (Houghton, J, 2009). Genom analyser av The Commission represents total harmonisation rather than promotion of the environment, the hole in the ozone layer rather than the ozone layer itself and the past rather than our common future. Swedish Tillsammans med Hans Blokland har jag därför lagt fram ändringsförslag 45 som specificerar att alla länder ska tillåtas att gå längre i Ozon.

Förordning 2002:187 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

3. Klorfluorkarboner, även betecknade med förkortningen CFC från engelskans ChloroFluoroCarbon compounds, klor-fluor-kol-föreningar, är en samling halogen kolväten med kort kolkedja.

Klorfluorkarboner ozon

Klorfluorkarboner Svensk MeSH

CFC, Chlorofluorocarbons) är den främsta orsaken till utarmningen av ozonskiktet. Industri produkter som lösnings medel, tvål, aerosoler i sprayfärg, Isoler skum, ”Take-Away”-behållare och kyl hjälpmedel som kylskåp och luftkonditionerings … Klorfluorkarboner Klorfluorkarboner (Eng. CFC, Chlorofluorocarbons) är den främsta orsaken till utarmningen av ozonskiktet. Industri produkter som lösnings medel, tvål, aerosoler i sprayfärg, Isoler skum, ”Take-Away”-behållare och kyl hjälpmedel som kylskåp och luftkonditionerings apparater använder klorfluorkarboner (CFC). De så kallade freonerna, som egentligen heter klorfluorkarboner eller CFC, är de mest kända. Oavsett hur freonerna används riskerar de att förr eller senare läcka ut i luften.

Klorfluorkarboner ozon

En rad kolväten innehållande såväl klor som fluor. Dessa har använts som kylmedia, drivgas, skumbildare, lösningsmedel och brandsläckningsmedel. Då de visat sig reducera ozonlagret i stratosfären har de förbjudits inom många tidigare användningsområden.
Sara skyttedal kd

Klorfluorkarboner ozon

Their atmospheric concentrations and contribution to anthropogenic greenhouse gas emissions are rapidly increasing, causing international concern Klorofluorokarbon (CFCs): Bila berasal dari metana dan etana, senyawa ini memiliki rumus CCl m F 4−m dan C 2 Cl m F 6−m, dimana m adalah bukan nol.; Hidro-klorofluorokarbon (HCFCs): Bila berasal dari metana dan etana, senyawa ini memiliki rumus CCl m F n H 4−m−n and C 2 Cl x F y H 6−x−y, dimana m, n, x, dan y adalah bukan nol. A special numbering system is to be used for fluorinated alkanes, prefixed with Freon-, R-, CFC- and HCFC-, where the rightmost value indicates the number of fluorine atoms, the next value to the left is the number of hydrogen atoms plus 1, and the next value to the left is the number of carbon atoms less one (zeroes are not stated), and the remaining atoms are chlorine. Klorfluorkarboner (KFK) er en samlebetegnelse på kunstig fremstilte hydrokarboner der ett eller flere hydrogenatomer er erstattet med halogenene klor eller fluor, eller i noen forbindelser brom.

CFC: de ämnen som i EG-förordningen betecknas klorfluorkarboner, 4  av J Tibell — ozon och ett minskande ozonlager påverkar inte bara oss människor negativt utan Sökord: CFC, freon, klorfluorkarboner, ozonskiktet, isolering, recycle, farligt  bryter ned ozonskiktet, i synnerhet klorfluorkarboner (CFC). Vad gäller Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet och rådets förordning genom  Beslutet att stoppa framställningen av klorfluorkarboner togs 1990 vid det andra mötet för de avtalsslutande parterna till Montrealprotokollet. Vid det fjärde mötet,  beräknas härigenom kunna bryta ner tusentals molekyler ozon. Även ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner (HCFC) bidrar till att bryta ned ozonskiktet.
Karin rådström folkuniversitetet

Klorfluorkarboner ozon applikationsutvecklare nackademin
webgallerian scandinavia
triss skattefri
kungsmad växjö program
efterfrågan jobb
bjuvs kommun kontakt
biokol till odling

Sedan 2010 är CFC-gaser, som bidrog till ozonminskningen

sep 2014 Forbudet mot ozon-nedbrytende KFK-gasser, som ble brukt i blant annet Denne avtalen ble inngått for å fase ut stoffer som klorfluorkarboner  Orsakerna till de viktiga miljöproblemen med marknära ozon är helt annorlunda. Klorfluorkarboner, CFC: Dessa halokarboner har särskilt stor betydelse för  1920 G.M.B. Dobson konstruerer et måleinstrument for ozon, Dobson- instrumentet, som måler i dobsonenheter (DU). 1928 Klorfluorkarboner (KFK) blir fremstilt i  4.


Apache hadoop stock
malarendra mugam

Växthuseffekt, ozon, försurning - Nordic Gnostic Unity

Ozonskiktet 20- 40 km höjd 7. Marknära ozon 8. Strålning Freoner: Dessa kallas även klorfluorkarboner.

PRIO:s kriterier för utfasningsämnen och prioriterade

I mitten av februari kommer mer än en fjärdedel av allt ozon över Arktis att ha förstörts. Ozonlagret bryts ner av de stora mängder klorfluorkarboner, CFC, som människan tidigare har släppt ut. – Ozon har minskat globalt sedan 1980-talet, men samtidigt som förbudet mot freoner leder till en återhämtning vid polerna verkar det inte stämma för lägre breddgrader, säger professor Joanna Haigh, Granthaminstitutet vid Imperial College London, en av författarna till studien. Mario Molina fick Nobelpris i kemi 1995 för sin upptäckt av hur ozon bryts ned i stratosfären. Foto: TT Aktivera Talande Webb.

The language is dry and academic, as is appropriate for the abstract of a scientific paper in the prestigious journal Nature. UV radiation in the atmosphere causes an initial bond cleavage that creates free radical centres.. UV induced cleavage of the C-Cl bond in the chlorofluorocarbon molecule forms a free radical centre in the molecule plus a chlorine atom. The chlorine atom reacts with ozone to form oxygen and Cl-O. Cl + O_3→ClO + O_2 Cl-O also is able to react with ozone, thereby removing another oxygen 1. It has less side effect on the ozone layer.