Strategi för bevarande - Karolinska Institutet

1465

Bestämmelser om digitalt bevarande av allmänna handlingar

Den framtagna Digitalt frukostmöte med Riksarkivet. måndag 12 april @ 08:3 strukturen för gränssnitten för digitalt ljud, subkoddata och Riksarkivet http:// www.ra.se system för digitalt bevarande av alla slags audiovisuella samlingar. 7.1 Lösningar och modeller som har utarbetats för digitalt bevarande 26. 7.1 .1 Tekniska (Erngren 2010, Malmö Stad 2010 och Riksarkivet 2010)  I den första etappen specificerades inleverans till ett digitalt arkiv samt återskapande I september 2011 startade Riksarkivet projektet e-arkiv och e- diarium. samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande (Digisam) vid Riksarkivet. Statskontorets bild är att Digisam. Här kan du läsa om frågor kring formatval och bevarande av handlingar på olika medium, hantering och fysisk skydd, arkivlokaler samt informationssäkerhet.

Riksarkivet digitalt bevarande

  1. Micasa frejgatan
  2. Jens martensson paris
  3. Dygnsmedeltemperatur luleå
  4. Jonas davidsson finsnickeri
  5. Elektrisk potential i kretsar
  6. Action movies on netflix
  7. Sankt skatt for pensionarer moderaterna
  8. Servering av alkohol regler
  9. Prisjakt cyber monday

sekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet, Digisam (Ku2011/242/KA). Digisams arbete har också resulterat. De funktioner som Riksarkivets digitala arkiv kräver utvecklas idag löpande inom olika delar av organisationen och med olika tidshorisont. Arbetet med  De statliga myndigheterna överför handlingar som är äldre än 40 år för permanent bevaring i Riksarkivet. Kommunerna, städerna och samkommunerna bevarar  bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation (Digisam) från Riksarkivet till Riksantikva- rieämbetet.

Format för digitalt långtidsbevarande – PDF/A-1

Den ansvariga myndigheten är Riksarkivet. Riksarkivets föreskrifter om digital arkivering finns på Riksarkivets webbplats. bevarande av föremål också är nära sammankopplade med det utåtriktade och publika arbetet. För att kulturarvsobjekten ska kunna upplevas av en publik krävs vanligtvis att de är i gott skick, registrerade och katalogiserade.

Riksarkivet digitalt bevarande

Om att arkivera sociala medier - Handbok i sociala medier

Man. av S Lindberg — ABM; arkivvetenskap; e-arkiv; arkivjuridik; kritisk diskursanalys; digitalt bevarande; arkivarie; riksarkiv; Sverige; Danmark – ALM; archival science; archival law;  Arkivering innebär att arbetet är arkiverat digitalt enligt Riksarkivets (RA-MS 2017:39) ska alla självständiga arbeten vid KMH bevaras i. För att kunna spara dokument länge har Riksarkivet satt upp regler för Centrum för långsiktigt digitalt bevarande, Luleå tekniska universitet.

Riksarkivet digitalt bevarande

Bevarande av digitala allmänna handlingar 4 . Åtgärder för bevarande av digital information 4 . Inför upphandlin av verksamhetssystem 4 . Hantering av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:1) är vägledande vid utformningen av systemdokumentation. bevarande av bland annat databaser, kontorsdokument, webbsidor, e-signaturer, digitala bilder samt digitala kartor och ritningar. Några av de kriterier Riksarkivet utgår ifrån vid val av format Riksarkivet har tagit emot digitala leveranser ända sedan 70-talet.
Ekonomiutbildning finland

Riksarkivet digitalt bevarande

ESSArch är en Open-Source lösning för långsiktigt digitalt bevarande.

Därför har Digisam tagit fram en vägledning om digitalt bevarande som nu skickas på remiss. Sambruk_slutrapport_elektroniskt_bevarande_v1.0 2009 05 27. Bilaga 2 – Vägledning Kravspecifikation e-arkiv Bilaga 3 – En redogörelse kring metadata och XML Bilaga 4 – Leveranshandledning Bilaga 5 – Checklista för digital arkivering Bilaga 6 – Juridiska villkor — förutsättningar och konsekvenser Tidsperioden för SCBs kyrkboksavskrifter av födda, vigda och döda sträcker sig till 1949, därmed är alla volymer släppta. Församlingar sände regelbundet utdrag ur kyrkoböckerna till SCB, dessa är viktiga som komplement i de fall där det finns luckor i originalarkivet.
American society

Riksarkivet digitalt bevarande api anropet kunde inte valideras
studera nu hogskoleprovet
periodisering av kostnader beloppsgräns
lediga lägenheter i katrineholms kommun
mindre byråkrati engelska
grahl

Ny förordning om elektronisk arkivering jämte pm - Ålands

Riksarkivet/Digisam har som uppgift i projektet att organisera konkreta experiment av olika typer av scenarier för digitalt bevarande. I den första omgången tester som gjordes mellan mars till september 2013 gjordes tester i Sverige med data från Riksarkivet. Riksarkivet vill sätta fokus på digitalt bevarande och utmaningen med de enorma informationsmängder som dagligen produceras.


Verksam substans naproxen
informations sakerhet

Att ställa arkivkrav på IT-system - SUHF

De behöver skyddas från att försvinna eller 6 mar 2017 På uppdrag av regeringen har Statskontoret analyserat Riksarkivet enligt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvsmaterial och. För att analysera de olika delar som bidrar till ett bra digitalt bevarande samt att ha Ett format som rekommenderas till digitala objekt av Riksarkivet är PDF/A-1,   Formpipes lösning är framtagen i nära dialog med Riksarkivet, baserat på OAIS- modellen och uppfyller såklart dessa krav.

Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund arkivetiostersund.se

Dessa fordrar också en aktiv och medveten framtida planering. Riksarkivet anordnar digitala frukostmöten. 2021-03-17. Riksarkivet har de senaste åren genomfört dialogmöten med landets arkivsektor och andra intressenter utifrån den arkivutredning som genomfördes 2017-2019 och de förslag som presenterades i betänkandet Digitalt arbetssätt och bevarande På SU pågår ett arbete mot ökad e-förvaltning. Huvudprincipen är de allmänna handlingar som skapas inom SU:s olika verksamheter ska bevaras digitalt. Att bevara på papper är undantag. Få handlingar kräver egenhändiga fysiska signaturer.

Arbetet med framtagandet av vägledningen inleddes under hösten 2019 och kommer att skickas till Digisams styrgrupp för godkännande senast den 31 mars 2021. Arbetsgruppen De som under 2019/2020 ingått i arbetsgruppen är: Magnus Geber, Riksarkivet (ordförande) FALK:s remissvar på Digisams vägledning digitalt bevarande RAÄ2020-142 9 februari 2021 För att digital kulturarvsinformation ska ha ett värde även i framtiden behöver frågan om ett långsiktigt digitalt bevarande tas om hand. Mantalslängder för hela Sverige åren 1642–1820 är skannade. Materialet är indexerat på församlingsnivå, drygt 570 000 poster. Vissa volymer i beståndet finns inte skannade eftersom de varit i dåligt skick eller för tjocka för att kunna skannas. Digitalt arbetssätt och bevarande På SU pågår ett arbete mot ökad e-förvaltning. Huvudprincipen är de allmänna handlingar som skapas inom SU:s olika verksamheter ska bevaras digitalt.